OBNOVA

NITRIANSKEJ KALVÁRIE

Nitrianska Kalvária

Kalvária je jedným zo siedmich nitrianskych vŕškov a patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry. Na úpätí Kalvárie stojí Kostol Panny Márie postavený koncom XV. storočia. V XVI. a XVII. storočí sa stal terčom viacerých útokov protestantských vojsk. Kostol bol vždy vďaka obetavosti veriacich opravený. Požíval totiž veľkú úctu, keďže bol miestom zázračných uzdravení, čoho dôkazom boli početné votívne dary. V XVII. storočí mariánsky vršok začali zdobiť pôvodné zastavenia Krížovej cesty z rokov 1673 – 1681. Táto pôvodná krížová cesta so siedmymi zastavenia bola jednou z najstarších na Slovensku. V roku 1885 zastavenia Krížovej cesty nahradili nové, ktoré dnes patria medzi kultúrne dedičstvo Slovenska. Areál Kalvárie sa postupne rozrástol o podzemné priestory krypty kostola, Lurdskú jaskynku, viaceré sakrálne a profánne objekty, Misijný dom s múzeom národov a kultúr. Od roku 1766 je nitrianska Kalvária miestom výročných ďakovných pútí pri príležitostí slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov, rodín a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia. 

Cieľ

Pozornému oku návštevníka nitrianskej Kalvárie isto neuniklo, že miesto okrem základnej údržby, potrebuje akútne aj istú formu prvej pomoci. Momentálne v kritickom stave sa nachádzajú zastavenia Krížovej cesty, ktoré sú kultúrnou pamiatkou a patria nielen ku kultúrnemu, ale aj náboženskému dedičstvu Nitry.
Cieľom obnovy Kalvárie je v etapách zrekonštruovať zastavenia krížovej cesty, kostola a zveľadenie areálu Kalvárie.

Galéria

Pozrite, v akom stave sa nachádzali kaplnky zastavení Krížovej cesty pred realizáciou I. etapy projektu:

Formy pomoci

Úspešnosť obnovy Kalvárie sa bude odvíjať aj od získania potrebných finančných zdrojov. Obnova Kalvárie bude možná najmä vďaka podpore súkromných firiem a individuálnych darcov. Vďaka Vašim darom môžeme zabezpečiť pravidelnú údržbu kaplniek a celého areálu a zachovať Kalváriu peknú aj pre ďalšie generácie.
Ďakujeme, že nám v tom pomáhate.

logoic

Staň sa donorom Božieho hrobu

XIV. zastavenie je špecifické svojim výzorom a účelom. Dotvára panorámu mesta Nitra a zároveň je ukončením Krížovej cesty, ktorá je typická pre nitriansku Kalváriu.Kaplnka reprezentuje XIV. zastavenie Krížovej cesty a symbolizuje hrob, do ktorého bol uložený Boží Syn po svojom umučení. Preto túto kaplnku nazývame Boží hrob. V priebehu uplynulých rokov (2019-2022) sa podarilo vymeniť strešnú krytinu a zrekonštruovať exteriér. Pomôžte zreštaurovať maľby v interiéri.

Finančná podpora

Obnovu Kalvárie môžete podporiť finančne milodarom na náš účet, prípadne môžete využiť platbu prostredníctvom portálu darujme.sk.

2% z dane

Obnovu Kalvárie môžete podporiť asignáciou 2% z daní.

Adopcia kapnky

Staňte sa donorom kaplnky. Je Vám blízke niektoré zo zastavení I-XI a XIII?

Zdieľanie

Pomôžte nám zdieľať myšlienku obnovy na sociálnych sieťach. Unikátny projekt obnovy pamiatky Krížovej cesty zdieľajme spoločne na Facebooku a Instagrame.

Etapy obnovy Kalvárie

V rámci prvej etapy obnovy Kalvárie sme úspešne dokončili kompletnú rekonštrukciu kaplniek zastavení Krížovej cesty, kaplniek sv. Anny a Najsvätejšej Trojice. V parku oproti kostola bol vybudovaný nový modlitbový areál zasvätený Guadalupskej Panne Márii.
V druhej etape pristúpime k rekonštrukcii fasády kostola Nanebovzatia Panny Márie a kaplnky Božieho hrobu. Práce na tejto fázy obnovy Kalvárie budú prebiehať v roku 2022.
Ak to okolnosti dovolia, v budúcnosti je plán pristúpiť aj k tretej etape, počas ktorej by boli osvetlené reliéfy kaplniek a nainštalované exteriérové osvetlenie Kaplnky Božieho hrobu. Na svoju obnovu bude čakať aj rekonštrukcia interiérovej výzdoby Kaplnky Božieho hrobu.

loading
 • okt 2022

  Ukončenie II. etapy prác

  Ukončenie II. etapy prác

  15 októbra, 2022
  OKTÓBER 2022
 • apr 2022

  Rekonštrukcia fasády kaplnky Božieho hroba

  Rekonštrukcia fasády kaplnky Božieho hroba

  1 apríla, 2022
 • mar 2022

  Rekonštrukcia fasády kostola

  Rekonštrukcia fasády kostola

  9 marca, 2022
 • mar 2022

  Sanácia soklovej časti Božieho hrobu

  Sanácia soklovej časti Božieho hrobu

  1 marca, 2022
 • dec 2021

  Ukončenie I. etapy Obnovy Kalvárie

  Ukončenie I. etapy Obnovy Kalvárie

  31 decembra, 2021
 • sep 2021

  Vlhkostný výskum kostola

  Vlhkostný výskum kostola

  30 septembra, 2021
 • sep 2021

  Reštaurátorský výskum kaplniek sv. Anny a sv. Trojice

  Reštaurátorský výskum kaplniek sv. Anny a sv. Trojice

  30 septembra, 2021
 • sep 2021

  Začiatok reštaurátorských prác na kaplnkách

  Začiatok reštaurátorských prác na kaplnkách

  29 septembra, 2021
 • sep 2021

  Reštaurovanie reliéfov v kaplnkách krížovej cesty

  Reštaurovanie reliéfov v kaplnkách krížovej cesty

  28 septembra, 2021
 • aug 2021

  Zhotovenie modlitbového miesta Guadalupskej Panny Márie

  Zhotovenie modlitbového miesta Guadalupskej Panny Márie

  29 augusta, 2021
 • júl 2021

  Výmena strešnej krytiny a sanácia muriva

  Výmena strešnej krytiny a sanácia muriva

  29 júla, 2021
 • jún 2021

  Maľovka kostola

  Maľovka kostola

  30 júna, 2021
 • jún 2021

  Prípravné práce k rekonštrukcii kaplniek

  Prípravné práce k rekonštrukcii kaplniek

  30 júna, 2021
 • jún 2021

  Reštaurátorský výskum kostola a kaplniek

  Reštaurátorský výskum kostola a kaplniek

  29 júna, 2021
 • dec 2020

  Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole

  Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole

  29 decembra, 2020
 • sep 2020

  Vlhkostný prieskum a výskum sanácie

  Vlhkostný prieskum a výskum sanácie

  29 septembra, 2020
 • jún 2020

  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie KPÚ

  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie KPÚ

  29 júna, 2020

Promo video

Pozrite si promo video prekrásnej Kalvárie…

O krížovej ceste

Prečítajte si podrobnejšie informácie o krížovej ceste na Kalvárii…

Vrch dostal názov podľa Kostola Nanebovzatia Panny Márie, postaveného na úpätí kopca. Tento kostol sa spomína v období 15.storočia.
Komplex dnešnej Kalvárie v Nitre sa vyvíjal od 17. storočia. Pôvodné zastavenia Krížovej cesty pochádzajú z rokov 1673 – 1681. Podľa jezuitského vzoru bolo zastavení len sedem – išlo o murované stĺpy s obrazmi namaľovanými na plech. Táto pôvodná krížová cesta bola jednou z najstarších na Slovensku. V roku 1885 pôvodné zastavenia Krížovej cesty nahradili kaplnky s reliéfmi zobrazujúcimi ukrižovanie Ježiša Krista. Na vrchole už stála stará stavba šesťhrannej kaplnky, ktorá vytvorila 14. zastavenie Krížovej cesty ako Kaplnka Božieho hrobu.
Tradícia pútí sa rozvinula v roku 1747 k nitrianskej Matke Božej
Kamenné kríže boli vyhotovené v roku 1911 a plastiky lotrov sú pôvodné. Plastika Ukrižovaného Krista bola však v priebehu času nahradená kovovým odliatkom.

V súčasnosti do komplexu stavieb nitrianskej Kalvárie patrí:
. Kostol Nanebovzatia Panny Márie
. Kaplnka Ukrižovania s postrannými sochami Panny Márie a sv. Jána
· Kaplnka Božieho hrobu patrí k ranobarokovým stavbám s prvkami z neskoršieho vývoja,
· Kaplnky sv. Anny a sv. Trojice sú barokovými stavbami z druhej polovice 18. storočia, ktorých exteriér bol upravený v roku 1885 v neorománskom štýle
· Zastavenia krížovej cesty I. – XII. a XIII. majú dominantný výraz z obdobia ich vzniku v roku 1885 v neorománskom štýle .
. Výjav ukrižovania – Kamenné kríže

V roku 2016 bol vykonaný architektonicko-historický výskum zastavení Krížovej cesty. K revitalizačným, rekonštrukčným a reštaurátorským prácam však nedošlo hlavne kvôli finančnej neschopnosti farnosti daný projekt zrealizovať. Za nasledujúce štyri roky došlo k ďalšiemu výraznejšiemu poškodeniu kaplniek.

Kaplnky I.-XI., XIII.

· Strešná krytina kaplniek je lokálne porozbíjaná v dôsledku vandalizmu a v miestach dier sa zakorenila na niektorých miestach vegetácia. Krytina má provizórny charakter, nakoľko je za hranou svojej životnosti. Jej povrch sa začína droliť a kusy krytiny praskať.

· Omietky na kaplnkách sú na viacerých miestach opadané a v soklových partiách v dôsledku vlhkosti poškodené .

· Je potrebné vykonať reštaurátorský výskum reliéfov znázorňujúcich výjavy z krížovej cesty Spasiteľa a následne realizovať reštaurovanie.

· Mreže musia prejsť umeleckou obnovou.

Kaplnky sv. Anny a Nasvätejšej Trojice (na lúke pri poľnom oltári)

Na uvedených kaplnkách bude potrebné vykonať architektonicko-historický výskum a pristúpiť k ich celkovej rekonštrukcii.

Kaplnka Božieho hrobu (na vrchole kalvárie)

Na Kaplnke Božieho hrobu bola v roku 2019 vymenená strešná krytina a bleskozvod. Rovnako bol odstránený zahnitý a drevokazným hmyzom napadnutý krov, ktorý bol zničený v dôsledku dlhodobého zatekania cez šindľovú strešnú krytinu.

· Povrchové nátery a omietky exteriéru aj interiéru sú v nevyhovujúcom stave a vyžadujú obnovu. Je potrebné reštaurovanie nástenných malieb, historických omietok a muriva v kaplnke Božieho hrobu.

· V krátkom čase treba pristúpiť k náhrade krovu.

· Okenné výplne v dôsledku zanesenia parapetov v priestore medzi ochrannou sieťovinou a oknom zatiaľ plnia svoju funkciu, ale povrch okien je z exteriérovej strany zvetraný a vyžaduje si urýchlenú obnovu.

· Dverný otvor je zabezpečený síce plechovými dverami a mrežou, ale samotné dvere sú nevyhovujúce a nebyť predsadenej mreže neplnili by svoju funkciu. Ich mechanizmus zatvárania je však čiastočne nefunkčný.

Kaplnka Ukrižovania s postrannými sochami Panny Márie a sv. Jána (pri kostole) a Výjav ukrižovania (tri kríže na vrchole Kalvárie)

Tieto objekty sú vďaka nedávnej rekonštrukcii a reštaurátorským prácam v pomerne dobrom stave.

Farnosť Nitra - Kalvária

Adresa

Kalvária 1, 949 01 Nitra

Telefón

0950 233 140

E-mail

nitrakalvaria@svd.sk

Partneri