OBNOVA

NITRIANSKEJ KALVÁRIE

Nitrianska Kalvária

Kalvária je jedným zo siedmich nitrianskych vŕškov a patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry. Na úpätí Kalvárie stojí Kostol Panny Márie postavený koncom XV. storočia. V XVI. a XVII. storočí sa stal terčom viacerých útokov protestantských vojsk. Kostol bol vždy vďaka obetavosti veriacich opravený. Požíval totiž veľkú úctu, keďže bol miestom zázračných uzdravení, čoho dôkazom boli početné votívne dary. V XVII. storočí mariánsky vršok začali zdobiť pôvodné zastavenia Krížovej cesty z rokov 1673 – 1681. Táto pôvodná krížová cesta so siedmymi zastavenia bola jednou z najstarších na Slovensku. V roku 1885 zastavenia Krížovej cesty nahradili nové, ktoré dnes patria medzi kultúrne dedičstvo Slovenska. Areál Kalvárie sa postupne rozrástol o podzemné priestory krypty kostola, Lurdskú jaskynku, viaceré sakrálne a profánne objekty, Misijný dom s múzeom národov a kultúr. Od roku 1766 je nitrianska Kalvária miestom výročných ďakovných pútí pri príležitostí slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov, rodín a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia. 

Cieľ

Pozornému oku návštevníka nitrianskej Kalvárie isto neuniklo, že miesto okrem základnej údržby, potrebuje akútne aj istú formu prvej pomoci. Momentálne v kritickom stave sa nachádzajú zastavenia Krížovej cesty, ktoré sú kultúrnou pamiatkou a patria nielen ku kultúrnemu, ale aj náboženskému dedičstvu Nitry.
Cieľom obnovy Kalvárie je v etapách zrekonštruovať zastavenia krížovej cesty, kostola a zveľadenie areálu Kalvárie.

Galéria

Pozrite, v akom stave sa nachádzali kaplnky zastavení Krížovej cesty pred realizáciou I. etapy projektu:

Formy pomoci

Úspešnosť obnovy Kalvárie sa bude odvíjať aj od získania potrebných finančných zdrojov. Obnova Kalvárie bude možná najmä vďaka podpore súkromných firiem a individuálnych darcov. Vďaka Vašim darom môžeme zabezpečiť pravidelnú údržbu kaplniek a celého areálu a zachovať Kalváriu peknú aj pre ďalšie generácie.
Ďakujeme, že nám v tom pomáhate.

Finančná podpora

Obnovu Kalvárie môžete podporiť finančne milodarom na náš účet, prípadne môžete využiť platbu prostredníctvom portálu darujme.sk.

Darčekové predmety

Obnovu Kalvárie môžete podporiť finančne milodarom na náš účet, prípadne môžete využiť platbu prostredníctvom portálu darujme.sk.

Adopcia kapnky

Staňte sa donorom kaplnky. Je Vám blízke niektoré zo zastavení I-XI a XIII?

Zdieľanie

Pomôžte nám zdieľať myšlienku obnovy na sociálnych sieťach. Unikátny projekt obnovy pamiatky Krížovej cesty zdieľajme spoločne na Facebooku a Instagrame.

2% z dane

Obnovu Kalvárie môžete podporiť asignáciou 2% z daní.

Etapy obnovy Kalvárie

V rámci prvej etapy obnovy Kalvárie sme úspešne dokončili kompletnú rekonštrukciu kaplniek zastavení Krížovej cesty, kaplniek sv. Anny a Najsvätejšej Trojice. V parku oproti kostola bol vybudovaný nový modlitbový areál zasvätený Guadalupskej Panne Márii.
V druhej etape pristúpime k rekonštrukcii fasády kostola Nanebovzatia Panny Márie a kaplnky Božieho hrobu. Práce na tejto fázy obnovy Kalvárie budú prebiehať v roku 2022.
Ak to okolnosti dovolia, v budúcnosti je plán pristúpiť aj k tretej etape, počas ktorej by boli osvetlené reliéfy kaplniek a nainštalované exteriérové osvetlenie Kaplnky Božieho hrobu. Na svoju obnovu bude čakať aj rekonštrukcia interiérovej výzdoby Kaplnky Božieho hrobu.

loading
 • jún 2020

  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie KPÚ

  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie KPÚ

  29 júna, 2020
 • sep 2020

  Vlhkostný prieskum a výskum sanácie

  Vlhkostný prieskum a výskum sanácie

  29 septembra, 2020
 • dec 2020

  Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole

  Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole

  29 decembra, 2020
 • jún 2021

  Reštaurátorský výskum kostola a kaplniek

  Reštaurátorský výskum kostola a kaplniek

  29 júna, 2021
 • jún 2021

  Maľovka kostola

  Maľovka kostola

  30 júna, 2021
 • jún 2021

  Prípravné práce k rekonštrukcii kaplniek

  Prípravné práce k rekonštrukcii kaplniek

  30 júna, 2021
 • júl 2021

  Výmena strešnej krytiny a sanácia muriva

  Výmena strešnej krytiny a sanácia muriva

  29 júla, 2021
 • aug 2021

  Zhotovenie modlitbového miesta Guadalupskej Panny Márie

  Zhotovenie modlitbového miesta Guadalupskej Panny Márie

  29 augusta, 2021
 • sep 2021

  Reštaurovanie reliéfov v kaplnkách krížovej cesty

  Reštaurovanie reliéfov v kaplnkách krížovej cesty

  28 septembra, 2021
 • sep 2021

  Začiatok reštaurátorských prác na kaplnkách

  Začiatok reštaurátorských prác na kaplnkách

  29 septembra, 2021
 • sep 2021

  Vlhkostný výskum kostola

  Vlhkostný výskum kostola

  30 septembra, 2021
 • sep 2021

  Reštaurátorský výskum kaplniek sv. Anny a sv. Trojice

  Reštaurátorský výskum kaplniek sv. Anny a sv. Trojice

  30 septembra, 2021
 • dec 2021

  Ukončenie I. etapy Obnovy Kalvárie

  Ukončenie I. etapy Obnovy Kalvárie

  31 decembra, 2021
 • mar 2022

  Sanácia soklovej časti Božieho hrobu

  Sanácia soklovej časti Božieho hrobu

  1 marca, 2022
 • mar 2022

  Rekonštrukcia fasády kostola

  Rekonštrukcia fasády kostola

  9 marca, 2022
 • apr 2022

  Rekonštrukcia fasády kaplnky Božieho hroba

  Rekonštrukcia fasády kaplnky Božieho hroba

  1 apríla, 2022

Promo video

Pozrite si promo video prekrásnej Kalvárie…

O krížovej ceste

Prečítajte si podrobnejšie informácie o krížovej ceste na Kalvárii…

Vrch dostal názov podľa Kostola Nanebovzatia Panny Márie, postaveného na úpätí kopca. Tento kostol sa spomína v období 15.storočia.
Komplex dnešnej Kalvárie v Nitre sa vyvíjal od 17. storočia. Pôvodné zastavenia Krížovej cesty pochádzajú z rokov 1673 – 1681. Podľa jezuitského vzoru bolo zastavení len sedem – išlo o murované stĺpy s obrazmi namaľovanými na plech. Táto pôvodná krížová cesta bola jednou z najstarších na Slovensku. V roku 1885 pôvodné zastavenia Krížovej cesty nahradili kaplnky s reliéfmi zobrazujúcimi ukrižovanie Ježiša Krista. Na vrchole už stála stará stavba šesťhrannej kaplnky, ktorá vytvorila 14. zastavenie Krížovej cesty ako Kaplnka Božieho hrobu.
Tradícia pútí sa rozvinula v roku 1747 k nitrianskej Matke Božej
Kamenné kríže boli vyhotovené v roku 1911 a plastiky lotrov sú pôvodné. Plastika Ukrižovaného Krista bola však v priebehu času nahradená kovovým odliatkom.

V súčasnosti do komplexu stavieb nitrianskej Kalvárie patrí:
. Kostol Nanebovzatia Panny Márie
. Kaplnka Ukrižovania s postrannými sochami Panny Márie a sv. Jána
· Kaplnka Božieho hrobu patrí k ranobarokovým stavbám s prvkami z neskoršieho vývoja,
· Kaplnky sv. Anny a sv. Trojice sú barokovými stavbami z druhej polovice 18. storočia, ktorých exteriér bol upravený v roku 1885 v neorománskom štýle
· Zastavenia krížovej cesty I. – XII. a XIII. majú dominantný výraz z obdobia ich vzniku v roku 1885 v neorománskom štýle .
. Výjav ukrižovania – Kamenné kríže

V roku 2016 bol vykonaný architektonicko-historický výskum zastavení Krížovej cesty. K revitalizačným, rekonštrukčným a reštaurátorským prácam však nedošlo hlavne kvôli finančnej neschopnosti farnosti daný projekt zrealizovať. Za nasledujúce štyri roky došlo k ďalšiemu výraznejšiemu poškodeniu kaplniek.

Kaplnky I.-XI., XIII.

· Strešná krytina kaplniek je lokálne porozbíjaná v dôsledku vandalizmu a v miestach dier sa zakorenila na niektorých miestach vegetácia. Krytina má provizórny charakter, nakoľko je za hranou svojej životnosti. Jej povrch sa začína droliť a kusy krytiny praskať.

· Omietky na kaplnkách sú na viacerých miestach opadané a v soklových partiách v dôsledku vlhkosti poškodené .

· Je potrebné vykonať reštaurátorský výskum reliéfov znázorňujúcich výjavy z krížovej cesty Spasiteľa a následne realizovať reštaurovanie.

· Mreže musia prejsť umeleckou obnovou.

Kaplnky sv. Anny a Nasvätejšej Trojice (na lúke pri poľnom oltári)

Na uvedených kaplnkách bude potrebné vykonať architektonicko-historický výskum a pristúpiť k ich celkovej rekonštrukcii.

Kaplnka Božieho hrobu (na vrchole kalvárie)

Na Kaplnke Božieho hrobu bola v roku 2019 vymenená strešná krytina a bleskozvod. Rovnako bol odstránený zahnitý a drevokazným hmyzom napadnutý krov, ktorý bol zničený v dôsledku dlhodobého zatekania cez šindľovú strešnú krytinu.

· Povrchové nátery a omietky exteriéru aj interiéru sú v nevyhovujúcom stave a vyžadujú obnovu. Je potrebné reštaurovanie nástenných malieb, historických omietok a muriva v kaplnke Božieho hrobu.

· V krátkom čase treba pristúpiť k náhrade krovu.

· Okenné výplne v dôsledku zanesenia parapetov v priestore medzi ochrannou sieťovinou a oknom zatiaľ plnia svoju funkciu, ale povrch okien je z exteriérovej strany zvetraný a vyžaduje si urýchlenú obnovu.

· Dverný otvor je zabezpečený síce plechovými dverami a mrežou, ale samotné dvere sú nevyhovujúce a nebyť predsadenej mreže neplnili by svoju funkciu. Ich mechanizmus zatvárania je však čiastočne nefunkčný.

Kaplnka Ukrižovania s postrannými sochami Panny Márie a sv. Jána (pri kostole) a Výjav ukrižovania (tri kríže na vrchole Kalvárie)

Tieto objekty sú vďaka nedávnej rekonštrukcii a reštaurátorským prácam v pomerne dobrom stave.

Farnosť Nitra - Kalvária

Adresa

Kalvária 1, 949 01 Nitra

Telefón

0950 233 140

E-mail

nitrakalvaria@svd.sk