Výmena strešnej krytiny a sanácia muriva

JÚL 2021