Začiatok reštaurátorských prác na kaplnkách

SEPTEMBER 2021