Reštaurátorský výskum kostola a kaplniek

JÚN 2021