loading
 • 29 júna

  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie KPÚ

  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie KPÚ

  29 júna, 2020
 • 29 septembra

  Vlhkostný prieskum a výskum sanácie

  Vlhkostný prieskum a výskum sanácie

  29 septembra, 2020
 • 29 decembra

  Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole

  Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole

  29 decembra, 2020
 • 29 júna

  Reštaurátorský výskum kostola a kaplniek

  Reštaurátorský výskum kostola a kaplniek

  29 júna, 2021
 • 30 júna

  Maľovka kostola

  Maľovka kostola

  30 júna, 2021
 • 30 júna

  Prípravné práce k rekonštrukcii kaplniek

  Prípravné práce k rekonštrukcii kaplniek

  30 júna, 2021
 • 29 júla

  Výmena strešnej krytiny a sanácia muriva

  Výmena strešnej krytiny a sanácia muriva

  29 júla, 2021
 • 29 augusta

  Zhotovenie modlitbového miesta Guadalupskej Panny Márie

  Zhotovenie modlitbového miesta Guadalupskej Panny Márie

  29 augusta, 2021
 • 28 septembra

  Reštaurovanie reliéfov v kaplnkách krížovej cesty

  Reštaurovanie reliéfov v kaplnkách krížovej cesty

  28 septembra, 2021
 • 29 septembra

  Začiatok reštaurátorských prác na kaplnkách

  Začiatok reštaurátorských prác na kaplnkách

  29 septembra, 2021
 • 30 septembra

  Vlhkostný výskum kostola

  Vlhkostný výskum kostola

  30 septembra, 2021
 • 30 septembra

  Reštaurátorský výskum kaplniek sv. Anny a sv. Trojice

  Reštaurátorský výskum kaplniek sv. Anny a sv. Trojice

  30 septembra, 2021
 • 31 decembra

  Ukončenie I. etapy Obnovy Kalvárie

  Ukončenie I. etapy Obnovy Kalvárie

  31 decembra, 2021
 • 1 marca

  Sanácia soklovej časti Božieho hrobu

  Sanácia soklovej časti Božieho hrobu

  1 marca, 2022
 • 9 marca

  Rekonštrukcia fasády kostola

  Rekonštrukcia fasády kostola

  9 marca, 2022
 • 1 apríla

  Rekonštrukcia fasády kaplnky Božieho hroba

  Rekonštrukcia fasády kaplnky Božieho hroba

  1 apríla, 2022
 • 15 októbra

  Ukončenie II. etapy prác

  Ukončenie II. etapy prác

  15 októbra, 2022
  OKTÓBER 2022
loading
 • jún 2020

  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie KPÚ

  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie KPÚ

  29 júna, 2020
 • sep 2020

  Vlhkostný prieskum a výskum sanácie

  Vlhkostný prieskum a výskum sanácie

  29 septembra, 2020
 • dec 2020

  Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole

  Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole

  29 decembra, 2020
 • jún 2021

  Reštaurátorský výskum kostola a kaplniek

  Reštaurátorský výskum kostola a kaplniek

  29 júna, 2021
 • jún 2021

  Maľovka kostola

  Maľovka kostola

  30 júna, 2021
 • jún 2021

  Prípravné práce k rekonštrukcii kaplniek

  Prípravné práce k rekonštrukcii kaplniek

  30 júna, 2021
 • júl 2021

  Výmena strešnej krytiny a sanácia muriva

  Výmena strešnej krytiny a sanácia muriva

  29 júla, 2021
 • aug 2021

  Zhotovenie modlitbového miesta Guadalupskej Panny Márie

  Zhotovenie modlitbového miesta Guadalupskej Panny Márie

  29 augusta, 2021
 • sep 2021

  Reštaurovanie reliéfov v kaplnkách krížovej cesty

  Reštaurovanie reliéfov v kaplnkách krížovej cesty

  28 septembra, 2021
 • sep 2021

  Začiatok reštaurátorských prác na kaplnkách

  Začiatok reštaurátorských prác na kaplnkách

  29 septembra, 2021
 • sep 2021

  Vlhkostný výskum kostola

  Vlhkostný výskum kostola

  30 septembra, 2021
 • sep 2021

  Reštaurátorský výskum kaplniek sv. Anny a sv. Trojice

  Reštaurátorský výskum kaplniek sv. Anny a sv. Trojice

  30 septembra, 2021
 • dec 2021

  Ukončenie I. etapy Obnovy Kalvárie

  Ukončenie I. etapy Obnovy Kalvárie

  31 decembra, 2021
 • mar 2022

  Sanácia soklovej časti Božieho hrobu

  Sanácia soklovej časti Božieho hrobu

  1 marca, 2022
 • mar 2022

  Rekonštrukcia fasády kostola

  Rekonštrukcia fasády kostola

  9 marca, 2022
 • apr 2022

  Rekonštrukcia fasády kaplnky Božieho hroba

  Rekonštrukcia fasády kaplnky Božieho hroba

  1 apríla, 2022
 • okt 2022

  Ukončenie II. etapy prác

  Ukončenie II. etapy prác

  15 októbra, 2022
  OKTÓBER 2022